1407 (1107) 2020-04-24 - 2020-05-07

Rząd zniósł część ograniczeń

20 kwietnia zmianie uległa część obowiązujących zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Nowe przepisy m.in. otwierają do celów rekreacyjnych parki i lasy, a także umożliwiają wejście do sklepu większej liczby osób. To pierwsza część działań, które składają się na tzw. Nową Normalność – rządowy plan znoszenia ograniczeń i odmrażania gospodarki.
Program dzieli się na cztery etapy. Pierwszy etap wszedł w życie 20 kwietnia. Bazą dla całego projektu są podstawowe zasady bezpieczeństwa. Należą do nich:
– zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych osób,
– obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
– prowadzenie pracy i edukacji zdalnej (w miejscach, w których jest to możliwe),
– przestrzeganie zasad higieny w miejscach, gdzie gromadzą się ludzie (dezynfekcja i zachowanie odpowiedniego dystansu),
– kwarantanna i izolacja osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.
Zmianom ulegną następujące zasady i ograniczenia:
Życie Społeczne
Mieszkańcy mogą jeździć na rowerze czy uprawiać jogging. Otwarto lasy i parki. Place zabaw i siłownie pod chmurką są zamknięte.
Dozwolona liczba osób uczestniczących w mszy lub obrzędzie zależy teraz od wielkości świątyni. Na każdą osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.
Zakazem samodzielnego przemieszczania się objęto osoby poniżej 13. roku życia.
Działalność gospodarcza
Nowe zasady dotyczą też handlu i usług. Dozwolona liczba osób jednocześnie robiących zakupy zależy od wielkości sklepu:
– sklepy do 100 m2 – maksymalna liczba osób zależy od ilości kas. Na każdą przypadają 4 osoby w sklepie.
– sklepy powyżej 100 m2 – maksymalna liczba osób w sklepie zależy od powierzchni. Na każdą osobę przypada co najmniej 15 m2.
Kolejne etapy przewidują m.in. otwarcie instytucji kultury, hoteli, imprezy sportowe, otwarcie salonów usługowych oraz opiekę żłobkową i przedszkolną. Wszystko przy zastosowaniu wymogów sanitarnych i ograniczeń liczby uczestników. Wprowadzenie zależeć będzie od dynamiki rozwoju epidemii.

ikona