1407 (1107) 2020-04-24 - 2020-05-07

Wpadnij do nas... online!

Jak wypełnić dziecku czas podczas pandemii? Jak ciekawie i rozwijająco spędzić okres domowej izolacji? Z pomocą przychodzi nowy projekt Gdyni Rodzinnej, którego celem jest zachęcanie do odwiedzenia gdyńskich instytucji kulturalnych i nie tylko, które oferują ciekawe zajęcia, pokazy i publikacje online.
Wiele instytucji wprowadziło ciekawe aktywności, które pomagają rodzicom wypełnić dzieciom czas spędzony w domu. Niektóre zachęcają do aktywności plastycznych, niektóre zachęcają do poszukiwania wiedzy, albo przekazują wiedzę w sposób nietypowy. Można czerpać z pomysłów i w dowolnym momencie wykorzystać je we własnych domach. To także często inspiracja do własnych poszukiwań i tworzenia domowych kreatywnych pomysłów. Teraz te wszystkie twórcze propozycje będziecie mogli znaleźć w jednym miejscu.
Wszystkie instytucje, które oferują projekty i działania online dla dzieci, młodzieży i rodzin mogą zgłaszać się na adres rodzina@gdynia.pl przesyłając krótką informację o instytucji, o tym jakie działania oferują wraz z linkiem oraz krótkim filmikiem (do 3 min) kręconym z telefonu komórkowego, pokazującym coś niezwykłego związanego z działalnością danej instytucji lub podjętym działaniem.
Wszystkie filmiki opublikowane zostaną na profilu facebookowym Gdynia Rodzinna i na stronie gdyniarodzinna.pl.