1408 (1108) 2020-05-08 - 2020-05-14

Ciąg dalszy realizacji KLIMATycznego Centrum

Trzech wykonawców przystąpiło do drugiego przetargu na projekt przebudowy ulicy Starowiejskiej oraz remontu ulicy Abrahama. Modernizacja tej historycznej części miasta, zrealizowana zostanie w ramach projektu KLIMATyczne Centrum.
Decyzje dotyczące przebudowy ulic Starowiejskiej oraz Abrahama zostały podjęte po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W planach modernizacji jest rewitalizacja, uporządkowanie parkowania, liczne nasadzenia zieleni oraz nowe elementy małej architektury. Metamorfoza ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz podniesienie estetyki.
Miasto na sfinansowanie zadania, zarezerwowało środki w wysokości 580 068,00 zł brutto. Wykonawca odpowiedzialny będzie za opracowanie koncepcji wielobranżowej, w dwóch wariantach oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór autorski.
Oferty zgłoszone do postępowania przetargowego:
– Europrojekt Gdańsk S.A. – cena 728 094,00 zł brutto, termin realizacji 36 tygodni,
– Konsorcjum: Lider: mamArchitekci Sp. z o.o., uczestnik: A2P2 architecture & planning – cena 648 020,00 zł brutto, termin realizacji 36 tygodni,
– Konsorcjum: Lider: Rem Projekt Marcin Łukasiewicz, Partner: Urban Media – cena 554 000,00 zł brutto, termin realizacji 36 tygodni.
Potencjalni wykonawcy oceniani będą na podstawie kryteriów ceny 60%, czasu wykonania zamówienia 20%, kwalifikacji i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia -20%. Czas wykonania zagwarantowany przez wszystkich projektantów to 36 tygodni. Oferty zostaną teraz szczegółowo przeanalizowane.

ikona