1408 (1108) 2020-05-08 - 2020-05-14

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54:
– wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2200/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14 kwietnia 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 200 m² i 300 m2 położonej w Gdyni w rejonie ul. Adm. J. Unruga, obręb 0023 Pogórze, oznaczonej jako część działki nr 2008, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00040944/9 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na rekreację i uprawę roślin,
– wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2203/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14 kwietnia 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 294 m² położonej w Gdyni w rejonie ul. Adm. J. Unruga, obręb 0023 Pogórze, oznaczonej jako część działki nr 2008, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00040944/9 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na rekreację i uprawę roślin,
– wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2201/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 kwietnia 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 344 m2 położonej w Gdyni przy ul. Ledóchowskiego, obręb 0020 Obłuże, oznaczonej jako działka nr 177, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024614/9 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na: punkt selektywnej zbiórki odpadow, miejsca postojowe, zieleń urządzoną i ciągi komunikacyjne.
Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni od 23 kwietnia 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do UM Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego (cz. działek nr 152 oraz nr 154 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana) o pow. 60 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 1.03.2022 r. z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej będących stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, jako załącznik do zarządzenia nr 2222/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 21.04.2020 r. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 27.04.2020 r. do 18.05.2020 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie (ul. Kołłątaja 1) na tablicy ogłoszeń na VII piętrze oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na IV piętrze wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 8.05.2020 r. do 28.05.2020 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ul. Sambora 48)
zatrudni od 1 września 2020 r. na pełen etat nauczycieli przedmiotów zawodowych:
informatycznych.
Oferty należy wysyłać na adres: zschie@zschie.pl z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Kontakt tel. 58 620 85 15 lub 58 627 00 71.

ikona