1408 (1108) 2020-05-08 - 2020-05-14

Przesyłka dla Centrum Pomocowego Caritas

Do Centrum Pomocowego Caritas im. św. o. Pio w Gdyni trafiła od miasta specjalna przesyłka: 5000 rękawiczek oraz 1500 maseczek chirurgicznych. Potrzeba zgłoszona przez ośrodek została potraktowana priorytetowo.
Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio w Gdyni jest placówką realizującą zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Całodobowo świadczy usługi opiekuńczo-lecznicze i rehabilitacyjne w formie stacjonarnej oraz ambulatoryjnej.
– Utrzymujemy stały kontakt z gdyńskimi organizacjami pozarządowymi. Szczególną troską otaczamy te, które w trudnym czasie epidemii sprawują opiekę nad osobami starszymi, chorymi, z niepełnosprawnością. Dlatego potrzeba zgłoszona przez Caritas została potraktowana priorytetowo. Przekazaliśmy do Centrum Pomocowego Caritas im. św. o. Pio w Gdyni 5000 rękawiczek oraz 1500 maseczek chirurgicznych – mówił Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.
Centrum Pomocowe im. św. O. Pio powstało w 2002 roku dzięki współpracy miasta Gdynia i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Placówka włącza się w działania z zakresu rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych, oferując im profesjonalną pomoc i wsparcie.
Ponadto realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

ikona