1409 (1109) 2020-05-15 - 2020-05-21

18 maja do szkoły, kawiarni i do fryzjera

18 maja ponownie otwarte zostaną salony kosmetyczne i fryzjerskie, a także niektóre lokale gastronomiczne. Zmiany czekają też szkolnictwo oraz kulturę.
Od najbliższego poniedziałku umożliwione zostanie uruchomienie działalności:
– zakładów fryzjerskich i kosmetycznych (przy zastosowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego)
– restauracji, kawiarni i barów z zachowaniem zasad:
– zachowania odległości 2 metrów pomiędzy stolikami
– limitu 1 osoby na 4 m2
– dezynfekcji stolików
– schronisk młodzieżowych
– kin plenerowych (w tym samochodowych)
Możliwa będzie też działalność artystyczna, a dokładnie:
– odbywanie zajęć indywidualnych w szkołach artystyczych (np. muzycznych),
– wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
– wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
– organizowanie prób i ćwiczeń artystów w celu realizacji prowadzonych projektów.Więcej osób będzie mogło pojechać jednocześnie jednym pojazdem komunikacji miejskiej. Limit pasażerów wyniesie:
– tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)
– tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc (siedzących i stojących)
Dodatkowo zmiany czekają system edukacji.
Od 18 maja:
– odbywać się będą niektóre zajęcia praktyczne w wybranych szkołach zawodowych, technikach, a także szkołach nauki jazdy.
Od 25 maja dostępne będą:
– w klasach I-III: opieka nad dziećmi, w założeniu podobnym do tej wprowadzonej wcześniej w żłobkach i przedszkolach.
Nie zmieniają się natomiast wspólne dla całego programu podstawowe zasady bezpieczeństwa:
– zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych osób,
– obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
– prowadzenie pracy i edukacji zdalnej (w miejscach, w których jest to możliwe),
– przestrzeganie zasad higieny w miejscach, gdzie gromadzą się ludzie (dezynfekcja i zachowanie odpowiedniego dystansu),
– kwarantanna i izolacja osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

ikona