1409 (1109) 2020-05-15 - 2020-05-21

Bezpłatne poradnictwo zawodowe i biznesowe w formie zdalnej

Fundacja Gospodarcza zaprasza osoby potrzebujące wsparcia doradcy zawodowego lub biznesowego do korzystania z bezpłatnych zdalnych konsultacji ze specjalistami. Możliwy jest kontakt poprzez e-mail, telefon oraz komunikatory do rozmów video, np. ZOOM.
Doradcy zawodowi mogą pomóc w poszukiwaniu pracy, analizie dostępnych ogłoszeń, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, analizie posiadanego potencjału i możliwości jego wykorzystania na rynku pracy, a także w wyszukaniu dostępnych ofert podnoszenia kwalifikacji. Doradca biznesowy pomoże w napisaniu biznesplanu i przygotowaniu się do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dyżury telefoniczne doradców zawodowych odbywają się w każdy wtorek oraz czwartek miesiąca pod numerami telefonów: Anna Dąbrowska – 58 662 42 56 oraz Nina Wójcicka – 58 662 42 41. W dowolnych dniach i godzinach można kontaktować się drogą mailową: a.dabrowska@fungo.com.pl, n.wojcicka@fungo.com.pl. Doradca biznesowy zaprasza do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: Agata Sowula: a.sowula@fungo.com.pl.
Usługi doradcze w formie zdalnej świadczymy przez cały okres obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się, związanych ze stanem pandemii.
Usługi są świadczone w ramach Zadania Publicznego Gminy Miasta Gdynia pn. „Pomorskie Miasteczko Zawodów” i są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców województwa pomorskiego.
Dodatkowe informacje wraz z warunkami korzystania z projektu „Pomorskie Miasteczko Zawodów” dostępne są na stronie: http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji/pomorskie-miasteczko-zawodow.html.

ikona