1409 (1109) 2020-05-15 - 2020-05-21

KLIMATyczne Centrum Gdyni – kolejny etap

Trwają pracę nad kolejnym elementem zmian w ramach KLIMATycznego Centrum Gdyni. Od strony parkingu przy ulicy Zawiszy Czarnego przebudowywany jest chodnik, powstaje peron przystankowy wraz z małą architekturą oraz pojawią się nowe nasadzenia drzew.
Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego wraz z chodnikiem umożliwi utworzenie przystanku dla komunikacji miejskiej. Peron przystankowy ma w przyszłości ułatwić mieszkańcom i turystom dotarcie do plaży i Bulwaru Nadmorskiego. Podobnie jak wszystkie nowe, zmodernizowane przystanki i zatoki autobusowe w Gdyni, będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Peron zostanie wykonany z kostki betonowej wraz z płytkami integracyjnymi, a na całej jego długości zostaną zastosowane krawężniki przystankowe. Obecnie wykańczane jest ustawianie krawężników i obrzeży, a także układana jest podbudowa z kruszywa łamanego. Finalnie wzdłuż peronu zostanie nasadzony szpaler drzew, zamieniając ten teren w przyjazną, zieloną przestrzeń.
Modernizowane chodniki zamknięte są dla ruchu pieszego, jednak utrudnienia są niewielkie. Piesi mają możliwość swobodnego przejścia dookoła wykonywanych robót.
Za realizację inwestycji odpowiada gdyński Zarząd Dróg i Zieleni oraz Wydział Ogrodnika Miasta.
Plan KLIMATycznego Centrum obejmuje lata 2020-21, a przewidziany budżet wynosi 18 mln zł.

ikona