1409 (1109) 2020-05-15 - 2020-05-21

Usuń azbest ze swojej nieruchomości

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”(edycja 2020). Urząd Miasta Gdyni zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji w imieniu właścicieli obiektów na terenie Gdyni, którzy w 2020 r. planują usunąć z terenów swoich nieruchomości odpady zawierające azbest.
Dofinansowanie może być udzielone na realizację zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem zabezpieczeniem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierajacych azbest, znajdujących się na nieruchomościach na terenie Gdyni i objętych „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Gdyni”.
Wnioski należy składać do 1 czerwca 2020 r.
Wszelkie informacje na temat dofinansowania można uzyskać pisząc na adres email: wydz.srodowiska@gdynia.pl lub pod numerem tel. 58 668 84 73.
Szczegóły na https://wfos.gdansk.pl.

  • ikonaOpublikowano: 14.05.2020 14:44
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.05.2020 15:43
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona