1409 (1109) 2020-05-15 - 2020-05-21

Znów poszukamy innowacji społecznych. Startuje inkubator

Kolejne innowacje społeczne powstaną w Gdyni. Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, podpisał umowę na realizację drugiej edycji projektu „Innowacje na ludzką miarę”. Rozwijane pomysły dotyczyć będą szeroko pojętego włączenia społecznego.
Symulator noworodka, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą się odpowiedzialnego rodzicielstwa, sakiewka ocieplająca relacje między osobami z niepełnosprawnościami i zdrowymi czy międzypokoleniowa kawiarnia integracyjna to trzy z dziewięciu innowacji społecznych, które w latach 2016-2019 powstały w gdyńskim inkubatorze innowacji społecznych i trafiły do szerokiego upowszechnienia.
– Pierwsza, pionierska edycja programu „Innowacje na ludzką miarę” dotyczyła wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. Pokazała, że z jednej strony wciąż jest duża potrzeba wprowadzania rozwiązań, dzięki którym ich życie stanie się prostsze, z drugiej – że są pomysły, które rozwinięte i upowszechnione przy odpowiednim wsparciu ze strony specjalistów dokonują realnej zmiany – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Z innowacji, które powstały w naszym mieście, już korzystają osoby w całej Polsce. W Gdyni nie boimy się sięgać po niekonwencjonalne, lecz skuteczne rozwiązania w obszarze społecznym, dlatego przystąpiliśmy do ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konkursu na prowadzenie kolejnego inkubatora. W minionym tygodniu podpisałem umowę na realizację w Gdyni projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego”. Naszym partnerem ponownie będzie Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy. Pierwszy nabór pomysłów, które mogą zgłaszać innowatorzy z całej Polski, ogłosimy już w lipcu.
Na rozwijanie i upowszechnianie innowacji społecznych Gdynia pozyskała ponad milion złotych. Tematem rozpisanego na lata 2020-2023 projektu jest szeroko pojęte włączenie społeczne. To ważne szczególnie dziś, gdy epidemia koronawirusa wielu osobom czy grupom społecznym ograniczyła (bądź pozbawiła w ogóle) dostęp do kultury, edukacji, sportu; zatrzymała w domach i przeniosła wiele aktywności do internetu.
Zgłoszone pomysły oceni komisja ekspercka, m.in. pod kątem skuteczności. Te, które ocenione zostaną najwyżej, trafią do rozwinięcia. Pod okiem specjalistów autorzy dopracują swoje innowacje tak, by nadać im realny kształt i by mogły zostać przetestowane. Po pozytywnym testowaniu innowacje zostają upowszechniane: z wypracowanych rozwiązań może korzystać każdy i za darmo.
Pomysły zgłoszone do projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego” rozwijane będą w dwóch inkubatorach: w Gdyni i Warszawie. Zaplanowano dwa nabory. Pierwszy ma rozpocząć się w lipcu. Wsparcie w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu może otrzymać około stu pomysłów. Prototypy innowacyjnych rozwiązań, które powstaną pod okiem specjalistów, zostaną przetestowane w wybranej lokalizacji – przewidziano granty dla 52 z nich (w wysokości średnio 40 tys. zł). Dziesięć najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, będzie upowszechnianych na szerszą skalę. Z gotowych innowacji i wsparcia inkubatora przy ich wdrażaniu będą mogli korzystać przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.
Jeszcze w maju zorganizowany zostanie warsztat online z udziałem ekspertów zewnętrznych, by wytypować wąskie wiązki tematyczne związane z włączeniem społecznym, które warto uczynić priorytetowym.
Innowacyjne rozwiązania mogą dotyczyć usług, produktów czy rozwiązań. Mogą być konceptami zupełnie nowymi, ale też mogą stanowić rozwinięcie projektów już funkcjonujących, dla których wsparcie inkubatora będzie nowym otwarciem.
Przedsięwzięcie poprowadzi Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, w partnerstwie z warszawską Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

ikona