1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Do sprzedawców alkoholu

31 maja 2020 r. upływa termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.
W związku ze stanem epidemii opłaty zaleca się dokonywać na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045, w tytule przelewu wpisując: „II rata 2020r. za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkohol”, nr zezwoleń na sprzedaż alkoholu i adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać mailem na adres:
wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl

ikona