1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jesienią

Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w związku z panującą pandemią Festiwal został w tym roku odwołany. Ale jest szansa, że finał Gyńskiej Nagrody dramaturgicznej odbędzie się jesienią.
Doceniając wysoką rangę Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w polskim życiu teatralnym i wagę corocznego spotkania w Gdyni najciekawszych autorów piszących dla teatru, a także złożonej z wybitnych fachowców Kapituły, Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza chce dołożyć starań, aby rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w Gdyni w dniach 25-27 września. W tych dniach planowane są czytania/pokazy warsztatowe sztuk finałowych z udziałem Kapituły oraz publiczności, a także wyłonienie laureata GND.Planowane jest, aby po każdym z czytań rozmowy z autorami przeprowadził Łukasz Drewniak.
Wcześniej, na przełomie maja i czerwca, finałowe dramaty zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności online, w formie czytań przygotowanych przez Piotra Ratajczaka i aktorów Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza. Bieżące informacje będą prezentowane na stronie www.gnd.art.pl.
Zgłoszenia kandydatów do jury Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej, o ile ich autorzy wyrażą zgodę, przejdą automatycznie do kolejnego konkursu.

ikona