1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Gdynia w czasie epidemii

11 marca 2020 r. prezydent Wojciech Szczurek podjął decyzję o działaniach mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Od tego czasu przestrzeń miejska oraz działania dostosowywane są do uwarunkowań związanych z pandemią.

Troska o zdrowie to nie tylko troska o chorych, ale też o tych, którzy są nadal zdrowi i tak powinno pozostać. W Gdyni już od pierwszych dni wdrożono wiele działań, których celem jest ograniczanie ryzyka zakażenia, np. poprzez błyskawiczne wyłączenie i zabezpieczenie przycisków sygnalizacji świetlnej, a niedługo potem- wyłączenia Strefy Płatnego Parkowania. W kolejnych dniach systematycznie pojawiały się kolejne obostrzenia, których celem było zapewnienie mieszkańcom maksymalnego bezpieczeństwa. Gdynia sprawnie dostosowywała się również do obostrzeń narzucanych odgórnie. 16 marca zabezpieczono place zabaw i siłownie zewnętrzne, a 26 marca zamknięto skwery, parki, molo oraz bulwary ponownie otwarto 20 kwietnia.
Troska o zdrowie zaczyna się od świadomości zagrożenia. Gdynianie na bieżąco informowani są przez magistrat o zagrożeniach, zakazach, obowiązkach i rozwiązaniach przyjętych w czasie walki z zagrożeniami epidemicznymi wynikającymi z koronawirusa. Najważniejsze informacje na temat profilaktyki i przygotowanego wsparcia związanego z COVID-19 udostępniane były i są m.in. poprzez miejskie serwisy internetowe https://koronawirus.um.gdynia.pl/ i https://gdynia.pl, specjalne linie telefoniczne, kampanie informacyjno-promocyjne czy ekrany LED, zachęcające mieszkańców do pozostania w domach.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, samorząd Gdyni podjął stanowcze i szerokie działania w obszarze zdrowia. Obejmują one pomoc finansową, logistyczną, organizacyjną i informacyjną w walce ze skutkami epidemii Covid-19.
Choć nauka zdalna w szkołach w Polsce formalnie rozpoczęła się od 25 marca, w Gdyni wystartowała już 16 marca 2020 roku (w dniu zamknięcia szkół). Aby usprawnić ten proces i lepiej spełniać potrzeby mieszkańców, pozyskano 60 laptopów ze środków gminy oraz 40 laptopów z programu Ministerstwa Cyfryzacji. Jednocześnie nawiązano współpracę z podmiotami prywatnymi, które przekazały lub sfinansowały 107 komputerów, 190 tabletów i 120 zestawów słuchawkowych.
Gdynia w obliczu trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa szuka dostępnych rozwiązań i wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Gdyński Falochron to szeroki program pomocy mieszkańcom w czasie kryzysu. Falochron, tak jak jego odpowiednik w rzeczywistości, ma być silną konstrukcją, która co prawda nie zatrzymuje sztormu, ale zapobiega zniszczeniom, które mógłby uczynić.
Filary gdyńskiego Falochronu dedykowane są różnym grupom społecznym:
– Falochron dla przedsiębiorców,
– Falochron dla NGO,
– Falochron dla edukacji,
– Falochron pomocy,
– Falochron dla kultury,
– Falochron sportu.
Nawet w czasie, gdy wielu urzędników pracuje zdalnie, a interesanci nie mogą wchodzić do urzędu, Gdynia pokazuje, że da się realizować inwestycje. Wymaga to niestandardowych działań, jak np. publiczne otwieranie przetargu online, czy podpisywanie umów online. Pomimo że tempo prac budowalnych może wydawać się nieco wolniejsze, miasto nie wstrzymuje działań.
Od 16 marca mieszkańcy Gdyni mogą korzystać z cyklu wydarzeń online stworzonego specjalnie na czas sytuacji epidemiologicznej w Polsce, prowadzonego pod nazwą Kultura Łączy Siły. Składają się na niego spektakle, koncerty, pokazy filmów, wykłady i warsztaty z różnych dziedzin kultury. Ponadto artyści i NGO mogą liczyć na wsparcie Gdyni w ramach Falochronu Kultury.
Pomimo zawieszonych rozgrywek sportowych i zajęć rekreacyjnych, na terenie Gdyni w dalszym ciągu odbywają się prace związane z utrzymaniem boisk i obiektów do gry w należytym stanie technicznym. Prowadzony jest bieżący nadzór nad funkcjonowaniem sieci i systemów bezpieczeństwa, prace konserwacyjne, naprawy i prace, których zaniechanie spowodowałyby degradację obiektów i koszty związane z przywróceniem do należytego stanu. Od 6 maja, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, przywracane są fukcjonalności obiektów sportowych.
Pełna treść raportu znajduje się pod linkiem https://bit.ly/3cNAYhN.