1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Licytacja dla Pogotowia Ratunkowego

Fundacja Pozytywne Pomorze, Janina Wasylka, dr Jarosław Kłodziński organizują pomoc dla Miejskich Stacji Pogotowia Ratunkowego w ramach akcji „Tsunami pomocy dla Gdyni w czasie epidemii”.
Organizatorzy zapraszają do licytacji sprzętu sportowego i turystycznego, gadżetów, pamiątek na grupie FB Fundacja Pozytywne Pomorze. Regulamin licytacji na www.klodzinski.info.pl. Kontakt tel. 601 658 812.
Konto do wpłat: 71 1020 4900 0000 8002 3277 3283.
Patronat honorowy nad przedwsięwzięciem objął prezydent Wojciech Szczurek.