1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Na ulicy Czernickiego chodnik i przystanek autobusowy

Dobre informacje dla mieszkańców Pogórza zamieszkujących rejon wokół słynnych „serpentyn” na ulicy Czernickiego. To właśnie tam powstanie nowy chodnik i peron przystankowy, dzięki którym poprawi się bezpieczeństwo pieszych oraz pasażerów komunikacji zbiorowej.
Decyzję o wykonaniu bezpiecznego ciągu pieszego podjęło kolegium prezydenta na wniosek mieszkańców, którzy interweniowali o tego typu zabezpieczenie. Nowy chodnik jest oczekiwany w szczególności przez osoby zamieszkujące rejon ulicy Czernickiego. Większość z nich korzysta też z transportu publicznego, więc zarówno chodnik, jak i bezpieczna platforma przystankowa bezsprzecznie poprawią ich komfort komunikacyjny.
Od kilku lat obserwujemy dynamiczny przyrost infrastruktury mieszkaniowej w północnych dzielnicach Gdyni oraz sąsiadujących z nimi gminach. Tym samym rośnie liczba mieszkańców podróżujących do centrum nie tylko przez Estakadę Kwiatkowskiego, ale właśnie przez ulicę Czernickiego. Wzmożony ruch kołowy obniża bezpieczeństwo poruszania się osób zamieszkujących posesje wzdłuż tej ulicy. I to właśnie z myślą o nich powstanie tam 500-metrowy chodnik i peron autobusowy – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Inżynierowie z gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni dokładnie przeanalizowali możliwości zapewnienia bezpiecznego dojścia. Wybrali optymalny odcinek wzdłuż prawej krawędzi jezdni w kierunku Pogórza, który na wysokości zakrętu będzie przebiegał wzdłuż lewej krawędzi ulicy. Łączna długość chodnika będzie wynosiła ok. 500 metrów, a nowy peron autobusowy zostanie wykonany z płyt betonowych o szerokości 2 metrów. Cała inwestycja zyska bezpieczne oznaczenia pionowe i poziome.
W trakcie wykonywania prac, załadunku i rozładunku materiałów niezbędne jest lokalne zawężenie części jezdni na długości około 50 m. Zwężenie będzie się przesuwało wraz z postępem robót. Ruch na zwężonym odcinku jezdni jest kierowany ręcznie.
Prace wzdłuż ulicy Czernickiego, które rozpoczęły się 12 maja, potrwają ok. miesiąca.