1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Nauka zawodu

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) prowadzi zapisy na rok szkolny 2020/2021.
Kontakt: tel. 58 620 81 17, mail: sekretariat@wzspgdynia.pl, www.wzspgdynia.pl.

ikona