1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Przy ul. Strzelców powstanie plac zabaw

Mały Kack zyska nowy plac zabaw. Inwestycja z pewnością ucieszy najmłodszych mieszkańców tej dzielnicy. Plac powstanie na działce gminnej, w sąsiedztwie istniejącej siłowni „pod chmurką”. Zarząd Dróg i Zieleni jest w trakcie rozpatrywania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania.
Powierzchnia terenu, na którym zostanie wybudowany plac zabaw, liczy prawie 460 m2. Nie rosną na nim drzewa i krzewy, co daje duże pole manewru dla projektanta. Może on dowolnie rozplanować układ urządzeń zabawowych, które będą dedykowane młodszym dzieciom i młodzieży szkolnej.
Zarząd Dróg i Zieleni będzie koordynował proces przygotowania i opiniowania projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z oczekiwaniami pomysłodawców. Zadba również o to, by nowe miejsce zabaw spełniało Standardy Dostępności dla miasta Gdyni.