1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Weryfikacja projektów dzielnicowych zakończona

264 projekty dzielnicowe, które w ostatnich miesiącach przygotowywali i dopracowywali mieszkańcy, pozytywnie przeszły weryfikacje techniczno-finansowe. 63 wnioski – z różnych powodów – zostały zweryfikowane negatywnie, a siedem kolejnych wycofali ich pomysłodawcy. Autorzy negatywnie zweryfikowanych wniosków mieli czas na składanie odwołań od tych decyzji. Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania może się więc zmienić.
Projekty dzielnicowe do BO2020 wypracowano na przełomie stycznia i lutego. Składano projekty małe i duże, dotyczące zarówno inwestycji, jak i organizacji wydarzeń. Najpierw wnioski były sprawdzane pod kątem formalnym. Drugi etap weryfikacji polegał na sprawdzeniu projektów przez urzędników komórek Urzędu Miasta lub jednostek miejskich.
264 projekty zostały zweryfikowane pozytywnie, 63 negatywnie, a 7 wycofali sami autorzy. Powody negatywnych decyzji były różne, np. znaczący wzrost kosztów projektów lub niezgodność ze strategią miasta.
Z wynikami weryfikacji można zapoznać się na stronie bo.gdynia.pl.
Do 22 maja można wyrazić swoje poparcie dla wypracowanych projektów miejskich (by projekt trafił pod głosowanie, potrzeba 100 podpisów). Pod adresem bo@gdynia.pl czekamy na skany/zdjęcia list poparcia (do pobrania ze strony bo.gdynia.pl) nawet z pojedynczymi podpisami. Pracowniczki Laboratorium Innowacji Społecznych zliczają podpisy i informują autorów na bieżąco, jakie poparcie ma który projekt. To rozwiązanie wyjątkowe, wprowadzone na czas pandemii.
Ogłoszenie listy wszystkich projektów zakwalifikowanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020 planowane jest 26 maja.