1412 (1112) 2020-05-29 - 2020-06-04

Gdynia powołała nową radę. Będzie walczyć z kryzysem

Silny lokalny biznes to podstawa funkcjonowania każdego rozwiniętego miasta, w tym także Gdyni. Gdy gdyńskich przedsiębiorców wraz z początkiem pandemii zastała nowa rzeczywistość, samorząd szybko podjął działania, które w możliwie jak największym stopniu mogą uchronić firmy przed kryzysem. Teraz zaczyna funkcjonować kolejna inicjatywa – Rada Ekonomiczno-Społeczna Zespołu Tematycznego UrbanLab Gdynia ds. adaptacji do życia po pandemii. Tworzące ją grono specjalistów i przedstawicieli biznesu pracuje nad pierwszymi rozwiązaniami dla miasta.
Gdynia w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią błyskawicznie podjęła zdecydowane działania – wystarczy przypomnieć o programie gdyńskiego Falochronu dedykowanego konkretnym grupom społecznym i zawodowym, w tym szczególnie przedsiębiorcom.
Miasto szukało ułatwień i ratunku dla firm wszędzie tam, gdzie można było je znaleźć – od zwolnień z czynszu za wynajem gminnych lokali po doradztwo i renegocjacje umów na wykonywanie zadań publicznych. Przedstawiciele lokalnego biznesu mogą też korzystać z merytorycznego wsparcia Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
Kolejnym działaniem, które znacząco pomoże w postawieniu lokalnej gospodarki na nogi i minimalizacji negatywnych skutków pandemii jest powołanie Rady Ekonomiczno-Społecznej Zespołu Tematycznego UrbanLab Gdynia ds. adaptacji do życia po pandemii.
To organ doradczy złożony z zaproszonych przez prezydenta Gdyni kilkunastu doświadczonych naukowców oraz przedstawicieli biznesu i trzeciego sektora. Wspólnie z samorządem będą analizować sytuację gospodarczą i wypracowywać rozwiązania pomagające zatrzymać kryzys.
Dobrze oceniam działania doraźne, które podjęliśmy szybko, stanowczo i kompleksowo. Mam jednak świadomość, że to nie koniec tematu. Z ekonomicznymi skutkami pandemii przyjdzie nam się zmagać długo i na wielu płaszczyznach. Warto próbować przewidywać różne scenariusze i budować na ich podstawie skuteczne programy wsparcia i rozwoju. To zadanie interdyscyplinarne, a zarazem wymagające dużego doświadczenia. Jestem wdzięczny, że wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych zgodzili się przyjąć nasze zaproszenie. Wierzę, że w takim gronie jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania, które będą szyte na miarę i bardzo trafne – wyjaśnia Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
20 maja rada ekonomiczno-społeczna spotkała się po raz pierwszy, w formie bezpiecznej telekonferencji. Skład rady tworzą Katarzyna Gruszecka-Spychała (wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki), dr hab. Marcin Wołek (ekonomista, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni), Agata Witczak (dyrektor Refinitiv), dr hab. Dariusz Filar (ekonomista, Uniwersytet Gdański), dr hab. n. pr. Anna Jurkowska-Zeidler (Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego), Marcin Sikorski (dyrektor Bolloré Logistics Poland), Dariusz Bazeli (dyrektor Geoban Poland, członek ABSL), Leszek Kopeć (dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego), Bartłomiej Pawlak (wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju), Krzysztof Borusowski (prezes Best SA), Magdalena Reńska (dyrektor Euro Styl SA), Maciej Dobrzyniecki (Konsul Honorowy Hiszpanii, kanclerz Loży Gdańskiej Business Centre Club i członek RN Pomorskiego Funduszu Rozwoju), dr n. pr. Marek Głuchowski (prezes Gdańskiego Klubu Biznesu) oraz Katarzyna Wierzbowska (prezes Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet).
Pierwsze spotkanie przeznaczono przede wszystkim dyskusji o najważniejszych i najpilniejszych kierunkach działań, które powinno podjąć miasto.
To grono tak znamienite, ze aż budzące pewne onieśmielenie. Rozmowa była jednak niezwykła twórcza i bezpośrednia. Zaskoczyła nas nowa niezwykła sytuacja i potrzebujemy nowych, niezwykłych rozwiązań by sobie z nią radzić. W takim gronie na pewno wypracujemy je skuteczniej niż samodzielnie. Bardzo serdecznie dziękuję zapracowanym dyrektorom, prezesom i profesorom, że zdecydowali się poświecić Gdyni swój cenny czas i są gotowi pracować dla miasta – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
Funkcjonowanie rady będzie opierać się na kilku kluczowych założeniach. To m.in. minimalizacja skutków pandemii, konsolidacja środowiska biznesu i nauki oraz gdyńskiego samorządu, opracowanie diagnozy bieżącej sytuacji gdyńskiego biznesu i wytypowanie branż wymagających największego wsparcia. Razem z samorządem członkowie będą wypracowywali konkretne rozwiązania i przygotowywali innowacyjne narzędzia odpowiadające na indywidualne potrzeby całych branż i konkretnych przedsiębiorców. To także wymiana praktycznej wiedzy dotyczącej kryzysów ekonomicznych.
Rada będzie sprawować też inną ważną funkcję – monitorowanie skutków działań, które wdrożono już wcześniej, w tym przede wszystkim Gdyńskiego Falochronu. W ten sposób uda się wypracować ewentualne korekty na kolejne miesiące i rekomendacje dla kolejnych inicjatyw podejmowanych w tym zakresie przez Gdynię.