1412 (1112) 2020-05-29 - 2020-06-04

Kto zaprojektuje nową drogę rowerową w Śródmieściu?

Cztery firmy są zainteresowane wykonaniem dokumentacji na budowę drogi rowerowej od al. 17 Grudnia poprzez ulice Batorego, 3 Maja do ul. Obrońców Wybrzeża wraz z jej oświetleniem. Ta droga to brakujący element, który ma docelowo połączyć istniejącą infrastrukturę rowerową w okolicy dworca kolejowego z drogą rowerową wzdłuż ul. Władysława IV.
Wybrany wykonawca będzie miał za zadanie uwzględnić w projekcie nie tylko bezpieczną nawierzchnię, ale również zadbać o zieleń, oświetlenie, nową organizację ruchu oraz elementy małej architektury. Droga rowerowa o długości prawie 470 metrów pozwoli bezpiecznie skomunikować rejon dworca ze ścisłym centrum naszego miasta. Ta trasa to jedno z kilkudziesięciu zadań wchodzących w zakres strategicznego projektu KLIMATyczne Centrum.
Przebieg trasy obejmuje:
– odcinek 1 o długości ok. 100 metrów – al. 17 Grudnia: od istniejącej kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd do wysokości ul. Batorego wraz ze zjazdem,
– odcinek 2 o długości ok. 98 metrów – ul. Batorego: od zjazdu z al. 17 Grudnia do skrzyżowania z ul. 3 Maja,
– odcinek 3 o długości ok. 270 metrów – ul. 3 Maja: od skrzyżowania z ul. Batorego do istniejącego pasa dla rowerów w ul. Obrońców Wybrzeża
Projekt drogi powinien uwzględnić wykonanie jej z nawierzchni bitumicznej, a w ewentualnych przypadkach może mieć ona nawierzchnię mineralno-żywiczną. Projektant ma zadbać też o jej odwodnienie, a elementy zieleni muszą być uzgodnione m.in. z Wydziałem Ogrodnika Miasta. Z kolei nowe elementy oświetlenia muszą być skonsultowane z Plastykiem Miasta.
Oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej złożyły cztery firmy:
– Konsorcjum Urban Media i REM Projekt Marcin Łukasiewicz – Lider – 140 773,50 zł
– MAXPROJEKT – 109 470 zł
– Nevora Projekt – 88 560 zł
– Komunika Łukasz Szaduro – 60 639 zł
Miasto zaplanowało przeznaczyć na to zadanie 76 260 złotych.