1412 (1112) 2020-05-29 - 2020-06-04

Nowy defibrylator w służbie Straży Miejskiej

Straż Miejska w Gdyni wzbogaciła się o kolejny mobilny defibrylator AED. Dwa pojazdy patrolowe będą posiadały to niewielkie, tak ważne, pomagające ratować życie urządzenie. To za sprawą Rady Dzielnicy Chylonia, która postanowiła zakupić, a następnie przekazać ten przenośny sprzęt gdyńskim strażnikom.
Gdynia konsekwentnie stawia na edukację w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz systematycznie zwiększa liczbę ogólnodostępnych urządzeń do defibrylacji AED oraz mobilnych defibrylatorów, będących w dyspozycji jednostek miejskich. Wśród patroli Straży Miejskiej w Gdyni, codziennie jeden z nich, oznaczony białym krzyżem na zielonym tle, wyposażony był w defibrylator. Teraz ulice Gdyni patroluje wóz, na którego pokładzie znajduje się to specjalistyczne urządzenie.
Oprócz mobilnych defibrylatorów, w przestrzeni miejskiej Gdyni, zarówno w centrum jak i w dzielnicach, znajduje się 20 zewnętrznych i ogólnodostępnych defibrylatorów AED. Rozmieszczone są w ważnych punktach miasta, tj. Dworzec Główny, Urząd Miasta, Muzeum Emigracji, Gdynia InfoBox, Teatr Miejski w Gdyni, Tawerna Orłowska i w przychodniach zdrowia. Część z urządzeń znajduje się także w punktach pierwszej pomocy na gdyńskich plażach. Chcąc wyszukać najbliższe urządzenie, należy uruchomić w telefonie aplikację map Google i w wyszukiwaniu wpisać „AED Gdynia”.
Pomysłodawcą zakupu defibrylatora dla Straży Miejskiej, urządzenia niezbędnego do nagłego użytku i podjęcia akcji ratującej zdrowie i życie ludzkie, jest Rafał Tiszer, radny Dzielnicy Chyloni, pracujący w straży Miejskiej. Dodatkowo Rada Dzielnicy postanowiła zakupić defibrylatory dla trzech szkół w dzielnicy. Jeszcze w tym roku urządzenia znajdą się w Szkole Podstawowej nr 40, Szkole Podstawowej nr 10 oraz Liceum Ogólnokształcącym nr 14. Inicjatorem tego projektu jest radny Tomasz Korzuchowski.
Na wyposażeniu Straży Miejskiej w Gdyni są teraz dwa defibrylatory mobilne, ponadto podobnymi urządzeniami przenośnymi dysponują ratownicy wodni na plażach Babie Doły, Orłowo, Redłowo i Śródmieście oraz mobilna Grupa Interwencyjna Ratownictwa Wodnego Gdyńskiego Centrum Sportu.