1414 (1114) 2020-06-19 - 2020-06-25

Badania dzieci

Centrum Terapii Autyzmu Sotis (ul. Pomorska 18) zaprasza na bezpłatne badania dla dzieci od 1,5 r.ż. do 5 r.ż.
Bezpłatne konsultacje obejmują: zebranie informacji o dziecku, obserwację indywidualną, przekazanie rekomendacji.
Kontakt pod nr. tel. 667 098 077.

ikona