1414 (1114) 2020-06-19 - 2020-06-25

Informacje Zarządu Cmentarzy Komunalnych

Na trzech gdyńskich cmentarzach komunalnych wdrożono rozwiązania, które pomagają ograniczać efekt cieplarniany, a raz użytym przedmiotom dają drugie życie w myśl idei zero waste.
Na gdyńskich cmentarzach komunalnych ustawiono brązowe pojemniki przeznaczone do składowania odpadów zielonych biodegradowalnych tj.: gałęzi, skoszonej trawy, liści, kwiatów, kory itp. Nie wrzucajmy do nich opakowań foliowych, doniczek, ziemi oraz pozostałości po wiązankach pogrzebowych, tj. wstążek, szarf, drutów itp.
Pomogło to rozwiązać problem dużej ilości zmieszanych odpadów, które pojawiały się, gdy mieszkańcy odwiedzali mogiły bliskich. Sprzątali liście, wymieniali roślinność i znicze, a śmieci wrzucali do wspólnego pojemnika na odpady. Oddzielenie odpadów bio od reszty na etapie uprzątania miejsca spoczynku nie powinno stanowić uciążliwości, a dla ułatwienia pojemniki opisano powiększoną czcionką, więc wiadomo, co powinno do nich trafić, a co na pewno nie.
Nowością na gdyńskich cmentarzach komunalnych są ustawione w pobliżu głównych wejść regały ze zniczami do ponownego użytku. Można tam odstawić niepotrzebne i w dobrym stanie obudowy zniczy, a osoby potrzebujące mogą je stamtąd nieodpłatnie zabrać i – po wymianie wkładów na nowe – ponownie wykorzystać.
***
ZCK przypomina, że w przypadku chęci utrzymania grobu konieczne jest wniesienie opłaty 20-letniej za miejsce. W aplikacji Grobonet, dostępnej na www.zck.pl, miejsca nieopłacone są zaznaczone na czerwono. Aplikacja ta umożliwia również elektroniczne zgłoszenie chęci opłacenia miejsca grzebalnego.
Szczegóły pod nr. tel. 58 660 89 60 i 58 660 89 50 (Witomińska i Spokojna), 58 679 13 08 i 58 679 13 07 (Kosakowo). Biura czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 i w soboty (biuro przy ul. Witomińskiej 76) w godz. 8.00-13.00.

  • ikonaOpublikowano: 18.06.2020 10:58
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.06.2020 10:58
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona