1414 (1114) 2020-06-19 - 2020-06-25

Wycieczki dla seniorów

Polski Związek Emerytów, biorąc pod uwagę stopniowe znoszenie restrykcji i wymogów sanitarnych, prowadzi zapisy na jednodniowe wycieczki krajowe (dotowane ze środków miasta) w poniedziałki w godz. 11.00-15.00 i w środy w godz. 9.00-13.00.
Informacje w biurze związku (ul. Świętojańska oraz tel. 58 621 84 25. Pierwszy wyjazd: 15.07 – Grunwald.

ikona