1414 (1114) 2020-06-19 - 2020-06-25

Zgłoś się do drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab

Jeśli interesujesz się miejskimi politykami i szeroko pojętymi działaniami ekologicznymi w Twojej okolicy lub na rzecz lokalnej społeczności; jeśli chcesz mieć wpływ na to, jak rozwija się miasto i wdraża rozwiązania w obszarze adaptacji do zmian klimatu – weź udział w drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich. Zgłoszenia do 29 czerwca.
Program Kompetencji Miejskich UrbanLabu Gdynia to kurs praktycznej wiedzy o mieście dla mieszkańców i mieszkanek. Jego pierwszą edycję – poświęconą partycypacji społecznej, ukończyło jedenaścioro początkujących miejskich liderów i liderek. Przed nami edycja druga. Cel – poszerzenie kompetencji przyszłych animatorów i animatorek zmian społecznych, stworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współdziałania z mieszkańcami i mieszkankami w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.lis.gdynia.pl. Każda osoba chętna do uczestnictwa proszona jest w nim o to, by opowiedziała krótko o sobie i swoich pomysłach na miasto – mikroinnowacjach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 29 czerwca. Można je wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia”) lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie.
Program Kompetencji Miejskich składa się z trzech modułów. W ramach modułu edukacyjnego uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda struktura zarządzania miastem, jakie uwarunkowania prawne i ekonomiczne wpływają na podejmowane decyzje, jakimi prawami rządzi się budżet miejski. W module tematycznym drugiej edycji eksperci i ekspertki opowiedzą, jak zmiany klimatu wpływają na funkcjonowanie miasta, na czym polega łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu w działaniach indywidalnych, lokalnych i ogólnomiejskich. Trzeci moduł praktyczny będzie okazją do poznania zasad skutecznej komunikacji społecznej, narzędzi pracy z grupą i sposobów motywacji do wspólnego działania, a także konkretnych metod pracy projektowej niezbędnych do wspólnego rozwijania pomysłów na miejskie innowacje na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Kurs zakończy się przygotowaniem pomysłu miejskiej mikro innowacji.
Spośród wszystkich zgłoszeń kandydatów i kandydatek Komisja Kwalifikacyjna wybierze nie więcej niż 16 uczestników. Zajęcia w ramach Programu obejmują siedem powiązanych ze sobą spotkań online realizowanych na przełomie czerwca i lipca w dni powszednie w godz. 17.00-21.00. Warunkiem ukończenia kursu jest udział w nie mniej niż w 80 proc. organizowanych spotkań i przygotowanie i złożenie pracy końcowej – opisu mikro innowacji związanej z adaptacją do zmian klimatu w mieście.
Program Kompetencji Miejskich jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

ikona