UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1415 (1115) 2020-06-26 - 2020-07-02

Aktywizacja zawodowa dla osób młodych

Fundacja Gospodarcza zaprasza osoby w wieku 18-29 lat z woj. pomorskiego, niepracujące, które nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, osoby bierne zawodowo, pracujące, ale znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy do udziału w projekcie: „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy”.
Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą mogli/mogły skorzystać ze wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym pomocy doradcy zawodowego, pośrednika, pracy, psychologa oraz wziąć udział w szkoleniach zawodowych lub stażach.
Rekrutacja online trwa. Fundacja zachęca do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną do projektu zamieszczoną na stronie internetowej Fundacji Gospodarczej www.fundacjagospodarcza.pl w zakładce Projekty w fazie realizacji. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: marp@fungo.com.pl
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.