Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1415 (1115) 2020-06-26 - 2020-07-02

Gdynia nagrodzona za przeciwdziałanie otyłości

Gdyński samorząd to „Zdrowy Samorząd”. W tym roku kapituła doceniła działania na rzecz poprawy zdrowia najmłodszych mieszkańców Gdyni, nagradzając w plebiscycie „Zdrowy Samorząd” nasz program polityki zdrowotnej – „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018-2020”.
Celem „Zdrowego Samorządu” był wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które najbardziej efektywnie realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka.
Nadciśnienie, cukrzyca typu 2, miażdżyca, to najczęściej wymieniane choroby związane z nadmiarem masy ciała.
Potrzeba systemowej i specjalistycznej pomocy dla osób z otyłością to temat, o którym pisze się i mówi od lat. Eksperci alarmują o konieczności pilnej konfrontacji z tym problemem oraz przypominają o popartych dowodami metodach efektywnego przeciwdziałania. Niestety nadal brakuje bezpłatnego, powszechnego dostępu do takich świadczeń, jak kompleksowa terapia otyłości.

Samorząd Gdyni wychodząc naprzeciw tym potrzebom w 2018 roku rozpoczął realizację i rekrutację do programu polityki zdrowotnej – „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni”.
W badaniach wzięło udział 1427 dzieci z klas 3 i 7 gdyńskich szkół podstawowych. Co piąte badane dziecko miało stwierdzoną nadwagę lub otyłość. U 15% badanych stwierdzono podwyższone ciśnienie tętnicze krwi i, co bardzo niepokojące, aż u 35% uczniów – niedostateczną wydolność fizyczną.
W przypadku zainteresowania bezpłatną, indywidualną edukacją żywieniową swojego dziecka oraz najbliższej rodziny, zapraszamy do kontaktu z Gdyńskim Centrum Zdrowia w celu umówienia się na spotkanie z dietetykiem. Konsultacja obejmuje analizę masy i składu ciała dziecka oraz panel edukacyjny obejmujący wdrażanie zdrowych nawyków u dziecka. Ustalenie terminu odbywa się pod nr. tel. 58 880 83 22.

ikona