Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1415 (1115) 2020-06-26 - 2020-07-02

Nowe oświetlenie na ulicy Starodworcowej

Właśnie zakończył się montaż energooszczędnych latarni LED na Wielkim Kacku. To ważna inwestycja zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jej beneficjentami będą w szczególności najmłodsi mieszkańcy dzielnicy. Dzięki nowym latarniom ich droga do szkoły będzie bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.
11 energooszczędnych latarni LED doświetli przyszkolną pętlę i funkcjonujące na niej przejście dla pieszych, a także odcinek ulicy Starodworcowej do ul. Maszopów.
W 2019 roku na gminnym odcinku ulicy Starodworcowej (od ul. Stolemów do pętli autobusowej) zostało zamontowanych 8 energooszczędnych latarni LED. Teraz dodatkowo zainstalowano 11 nowych latarni na gruntach użyczonych przez PKP S.A. Dzięki temu przyszkolny teren oświetli łącznie 19 nowych latarni LED. Z nowego oświetlenia skorzystają też pozostali mieszkańcy, którzy po zmroku poruszają się po tej ulicy.
Przypomnijmy, że energooszczędne oświetlenie powstało w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego o nazwie „Wielkokacki projekt pieszy”. Rejon przy Szkole Podstawowej nr 20 ma zyskać nie tylko nowe chodniki, małą infrastrukturę, ale też zieleń i nowe oświetlenie.
W marcu tego roku nowo powstający park skwer zyskał już zieleń w postaci 23 drzew, które zostały przesadzone z ulicy Wielkopolskiej. Są wśród nich lipy drobnolistne, dęby szypułkowe oraz klony jawor i jesiony wyniosłe.
Pod koniec czerwca zaplanowano kolejny etap prac. Będzie on polegał na budowie nowych chodników i ścieżek o łącznej długości 300 metrów.
Metamorfoza tego rejonu była możliwa dzięki aktywnym mieszkańcom, którzy oddali głosy na ten projekt w Budżecie Obywatelskim.