Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1415 (1115) 2020-06-26 - 2020-07-02

Ostatni dzwonek na zgłoszenia do Programu Kompetencji Miejskich

Jeśli interesujesz się miejskimi politykami i szeroko pojętymi działaniami ekologicznymi w Twojej okolicy lub na rzecz lokalnej społeczności; jeśli chcesz mieć wpływ na to, jak rozwija się miasto i wdraża rozwiązania w obszarze adaptacji do zmian klimatu – weź udział w drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich. Zgłoszenia do 29 czerwca.
Program Kompetencji Miejskich UrbanLabu Gdynia to kurs praktycznej wiedzy o mieście dla mieszkańców i mieszkanek. Jego pierwszą edycję – poświęconą partycypacji społecznej, ukończyło jedenaścioro początkujących miejskich liderów i liderek. Przed nami edycja druga. Cel – poszerzenie kompetencji przyszłych animatorów i animatorek zmian społecznych, stworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współdziałania z mieszkańcami i mieszkankami w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.lis.gdynia.pl. Każda osoba chętna do uczestnictwa proszona jest w nim o to, by opowiedziała krótko o sobie i swoich pomysłach na miasto – mikroinnowacjach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 29 czerwca. Można je wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia”) lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie.
Spośród wszystkich zgłoszeń kandydatów i kandydatek Komisja Kwalifikacyjna wybierze nie więcej niż 16 uczestników. Zajęcia w ramach Programu obejmują siedem powiązanych ze sobą spotkań online realizowanych na przełomie czerwca i lipca w dni powszednie w godz. 17.00-21.00.
Program Kompetencji Miejskich jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.