1415 (1115) 2020-06-26 - 2020-07-02

Sprawni w pracy 2020

Centrum Integracja zaprasza do udziału w projekcie Sprawni w pracy 2020 współfinansowanego ze środków finansowych PFRON.
Projekt adresowany jest do osób: z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo, nieprowadzących aktywnej działalności gospodarczej, będących w wieku aktywności zawodowej, z województwa pomorskiego, niebędących uczestnikami WTZ i ZAZ.
Kontakt w celu umówienia się na spotkanie rekrutacyjne z doradcą zawodowym Centrum Integracji: Aleksandra Mionskowska, tel. 570 066 306, aleksandra.mionskowska@integracja.org.