1415 (1115) 2020-06-26 - 2020-07-02

Zdobądź nowe kwalifikacje

Fundacja Gospodarcza zaprasza pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej do udziału w projekcie: „Kwalifikacje dla Pomorzan II”.
Projekt adresowany jest głównie do osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób w wieku 25 lat i więcej. W ramach aktywizacji zaplanowano realizację następujących szkoleń zawodowych:
– spawanie z cięciem tlenowym według normy ISO 9606 z egzaminem uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego
– podstawy księgowości z Excelem i egzaminem ECDL B4
– kadry i płace z obsługą komputera (WORD, EXCEL) i egzaminem ECDL B3 i B4
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl w zakładce projekty w fazie realizacji. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: kdp2@fungo.com.pl
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.