Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1417 (1117) 2020-07-17 - 2020-07-30

Konkurs „Gdynia w kwiatach 2020”

Wiosenna Gdynia wygląda pięknie, zielono i kolorowo za sprawą kwiatowych aranżacji w mieście. Wydział Ogrodnika Miasta zachęca do dbania o wizerunek indywidualnej oraz wspólnej przestrzeni, która jest częścią naszego miasta, osoby indywidualne, wspólnoty i instytucje, które mają tu swoją siedzibę.

XXVI edycja konkursu „Gdynia w kwiatach 2020”, która co roku zaprasza właścicieli, wspólnoty, firmy oraz instytucje do harmonijnego kreowania otaczającej przestrzeni, jest doskonałą zachętą do rozpoczęcia tej formy rekreacji oraz sposobnością do uatrakcyjnienia najbliższego otoczenia.
Swoje aranżacje ze względu na miejsce, w którym się znajdują, można zgłosić w czterech kategoriach: Zewnętrzne części budynków jednorodzinnych; Zewnętrzne przyziemne części budynków wielorodzinnych (np. parterowe ogródki przydomowe, patio, dziedzińce, drogi dojazdowe itp.); Nadziemne części budynków wielorodzinnych (np. balkony, dachy, okna, loggia itp.); Zewnętrzne części budynków użytku publicznego.
Ważne, by były one widoczne dla przechodniów, nieprzysłonięte płotem i innymi elementami architektury. Dodatkowym, atutem branym pod uwagę w tym roku jest próba nawiązania do ogrodu bylinowego z wykorzystaniem traw ozdobnych, poprzez wykorzystanie typowych roślin oraz elementów wyposażenia dla ww. typu ogrodu.
Zgłoszenia przyjmowane są na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu” lub poprzez przesłanie pocztą elektroniczną formularza ze strony www.gdynia.pl z danymi oraz zdjęciami o rozdzielczości maksimum 2480x3508 pikseli. Każdy zgłaszany do konkursu obiekt musi być sfotografowany przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe, wydrukowane na papierze wielkości maksymalnie A4 (210x297 mm) w liczbie do 4 sztuk.
Kupony wraz ze zdjęciami można składać w siedzibie Wydziału Ogrodnika Miasta lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) lub wysłać pocztą na adres: Wydział Ogrodnika Miasta, al. Zwycięstwa 291 A, 81-525 Gdynia bądź e-mailem na adres gdyniawkwiatach@gdynia.pl lub p.smolinska@gdynia.pl do 28 sierpnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu.

ikona