1417 (1117) 2020-07-17 - 2020-07-30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Pracodawcą Przyjaznym Seniorom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni laureatem konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora". Kapituła, którą stanowili członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, uhonorowała MOPS w kategorii „Pracodawca Przyjazny Seniorom”. W ubiegłym roku, w tym samym konkursie, miasto Gdynia wyróżniono jako „Samorząd Przyjazny Seniorom”.
Prawie 40 procent wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni to osoby w wieku 50+. W tym gronie są także osoby mające status emeryta.
– Ich rola jest nie do przecenienia. Dzięki wieloletniemu wkładowi w rozwój zakładu pracy czy organizacji i nabytemu doświadczeniu są świetnymi mentorami dla nowo przyjętych pracowników. I właśnie tak się w MOPS dzieje – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Pracownicy w wieku emerytalnym czy przedemerytalnym przekazują nowo zatrudnionym wiedzę niezbędną do objęcia stanowiska, dzielą się dobrymi praktykami. Taka wymiana wiedzy odbywa się indywidualnie lub grupowo; jest doskonałym sposobem na integrację międzypokoleniową. Oczywiście, pracownikom o statusie emeryta proponowane jest zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu czy stopniowe jego ograniczanie. Wszystkie zatrudnione w MOPS osoby w wieku 50+ mogą liczyć na udział w kursach czy szkoleniach. To właśnie dzięki między innymi stałemu wzmacnianiu aktywności zawodowej, podnoszeniu kwalifikacji pracowników i czerpaniu z wiedzy tych najbardziej doświadczonych MOPS świadczy usługi na najwyższym poziomie.
Potwierdzeniem dbałości o pracowników w wieku 50+ jest przyznanie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni tytułu „Pracodawca Przyjazny Seniorom” w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”.
– Kapituła Konkursu doceniła działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia oraz za propagowanie współpracy międzypokoleniowej i wolontariatu – informuje Andrzej Kowalczys, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
W okresie pandemii w MOPS skontaktował się ze wszystkimi swoimi emerytowanymi pracownikami. Każdemu zaoferowano pomoc, by w czasie zalecanej samoizolacji nie było potrzeby wychodzenia z domu. Wolontariusze wciąż wspierają, robiąc zakupy, realizując recepty, wyrzucając śmieci, załatwiając ważne sprawy.
W konkursie „Pomorskie dla Seniora” laureatką w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior” została Jadwiga Michałowska, prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oddział Gdynia. – W PKPS działam od prawie 40 lat. Niesiemy pomoc materialną czy żywnościową, współpracujemy z MOPS. Mamy też sześć klubów seniora – mówi Jadwiga Michałowska. – Co jest ważne w takiej aktywności? Sam fakt niesienia pomocy. To duża satysfakcja, że seniorzy chętnie korzystają z naszej działalności. A mówię o ponad 200 osobach! 1 września znów zaczniemy się spotykać.
Warto przypomnieć, że za całokształt działań gdyńskiego samorządu na rzecz wszystkich gdyńskich seniorów w ubiegłorocznej edycji konkursu „Pomorskie dla Seniora” nasze miasto uhonorowano w kategorii „Samorząd Przyjazny Seniorom”.