1417 (1117) 2020-07-17 - 2020-07-30

Pomoc psychologiczna dla młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni prowadzi rekrutację do dwóch grup terapeutycznych dla młodzieży: Grupa 1 (13-16 lat) i Grupa 2 (16-20 lat).
Grupy będą się spotykać raz w tygodniu od września 2020 r. do czerwca 2021 r.
Udział w zajęciach ma pomóc w dotarciu i zrozumieniu uczuć, wynikających trudnych doświadczeń w rodzinie lub szkole, budowaniu poczucia własnej wartości, rozpoznawaniu własnych mocnych stron, rozwijaniu większej otwartości i odwagi w kontaktach z rówieśnikami, poznaniu własnych potrzeb i wartości, nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami.
Zapisy do grup do września (decyduje kolejność zgłoszeń). Szczegółowe informacje i zapisy: tel. 58 663 03 35.