Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1421 (1121) 2020-09-04 - 2020-09-10

Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych rusza 1 listopada

Każdego dnia, łącznie przez średnio 1200 godzin, gdynianie i gdynianki potrzebujący wsparcia z powodu stanu zdrowia czy wieku korzystają z usług opiekuńczych świadczonych w ich miejscu zamieszkania przez wykwalifikowane opiekunki i opiekunów.

Pomagają w dostarczaniu zakupów, przygotowaniu i spożywaniu posiłków czy wykonywaniu czynności higienicznych. Taka forma opieki to jeden z filarów gdyńskiego systemu wsparcia.
Od 1 listopada jego wzmacnianiem i rozwijaniem zajmować się będzie Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych.

W Gdyni jako w pierwszym mieście w Polsce przeprowadzono dialog o jakości usług opiekuńczych. W trwających kilka miesięcy konsultacjach społecznych uczestniczyło kilkaset osób: odbiorcy usług opiekuńczych i członkowie ich rodzin, świadczący usługi opiekunowie i wolontariusze, ale też przedstawiciele MOPS, władz miasta, podmiotów realizujących usługi. Wszyscy mieli okazję powiedzieć, czym w ich rozumieniu jest dobra usługa opiekuńcza. W efekcie rozmów, spojrzenia na temat z wielu perspektyw, powstała karta jakości usług, a następnie „Gdyński standard jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”. To, obowiązujący do dziś i aktualizowany, katalog praw oraz obowiązków wszystkich stron zaangażowanych w świadczenie usług. O stosowanie zapisów standardu dba Centrum Wsparcia Seniorów – komórka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji: - Wsparcie to jeden z filarów gdyńskich polityk społecznych. Demografia i zmiany zachodzące np. w modelu rodziny stawiają przed nami nowe wyzwania. Mam tu na myśli zwiększającą się liczbę osób zależnych ze względu na wiek czy stan zdrowia, sytuację seniorów mieszkających samotnie np. po wyjeździe rodziny do pracy w innym mieście lub kraju, czy potrzebę zapewnienia określonego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Rozbudowujemy system mieszkań wspieranych i świetlic opiekuńczych, rozwijamy ofertę wsparcia dziennego w placówkach, stale doskonalimy usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich działań jest przekonanie, że pomoc uwzględniająca wspieranie samodzielności, podtrzymywanie posiadanych umiejętności ma ogromne znaczenie dla ogólnej kondycji danej osoby. Konsekwencją takiego podejścia jest decyzja o przekazaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni organizacji i świadczenia usług nowo powstającemu Gdyńskiemu Centrum Usług Opiekuńczych, które będzie działać od 1 listopada.

Zadaniem Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych będzie organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – w tym specjalistycznych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w miejscu zamieszkania i stałe zwiększanie ich jakości. GCPU zajmie się też budową w Gdyni spójnego systemu wsparcia (koalicji instytucji i organizacji partnerskich). Będzie dbać o podnoszenie świadomości społecznej, inicjować samopomoc czy sąsiedzkie wsparcie, a także tworzyć warunki do stałego podnoszenia przez opiekunów kompetencji.
Dziś w Gdyni z pomocy 350 opiekunów korzysta 1499 osób starszych i z niepełnosprawnościami – w większości samotnych.

Usługi opiekuńcze obejmują także teleopiekę: całodobowy monitoring osób starszych i z niepełnosprawnościami w ich miejscu zamieszkania. W mieszkaniach osób korzystających z takiego rozwiązania montowany jest specjalny aparat telefoniczny połączony z całodobowym centrum alarmowym; otrzymują też specjalny przycisk alarmowy do umieszczenia blisko ciała. W razie potrzeby udzielenia szybkiej pomocy można ją uruchomić bądź to naciskając odpowiedni klawisz na telefonie, bądź użyć przycisku alarmowego (dobrze umiejscowiony, w sytuacji np. upadku uruchamia się sam). Sygnał, że dzieje się coś wymagającego reakcji, dociera do centrum alarmowego. Z teleopieki korzysta określona liczba osób objętych usługami opiekuńczymi.