Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1422 (1122) 2020-09-11 - 2020-09-17

Aktywizacja dla młodych

Fundacja Gospodarcza zaprasza osoby w wieku 18-29 lat z woj. pomorskiego, niepracujące, które nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, osoby bierne zawodowo, pracujące, ale znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy do udziału w projekcie: „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy”.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą mogli/mogły skorzystać ze wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym pomocy doradcy zawodowego, pośrednika, pracy, psychologa oraz wziąć udział w szkoleniach zawodowych lub stażach.

Rekrutacja online trwa! Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną do projektu zamieszczoną na stronie internetowej Fundacji Gospodarczej www.fundacjagospodarcza.pl w zakładce Projekty w fazie realizacji. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: marp@fungo.com.pl
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.