Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1422 (1122) 2020-09-11 - 2020-09-17

Konsultacje dzielnicowe na Grabówku

Rada Dzielnicy Grabówek zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023 r. Konsultacje odbędą się zdalnie od 28.09.2020 r.

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu rozpoczęcia konsultacji, zostanie opublikowana ankieta /do wypełnienia/, dla mieszkańców danej dzielnicy. Ankieta będzie do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/RadyDzielnic oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice/. Wypełnioną ankietę /w formie elektronicznej/ należy wysłać na adres biura właściwej rady dzielnicy: rada.grabówek@gdynia.pl w terminie od daty rozpoczęcia konsultacji + 7 dni. Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.