Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1422 (1122) 2020-09-11 - 2020-09-17

Oszczędzaj ciepło i pieniądze – termowizja w Twoim domu

Zapraszamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia nieodpłatnych badań kamerą termowizyjną w budynkach wielorodzinnych.
W ramach tegorocznej edycji programu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja IV” właściciele, zarządcy oraz administratorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą zgłaszać swoje budynki do udziału w projekcie.
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie online za pośrednictwem formularza w dniach 18-30 września 2020 r. Regulamin udziału oraz link do formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie www.gdynia.pl w zakładce Gdynia energetyczna. Szczegółowych informacji udziela Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, mail: ref.energetyki@gdynia.pl.
Ta diagnostyka budynków polega na obrazowaniu kamerą termowizyjną budynków zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz. Takie badanie pozwala na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram okiennych, źle izolowanych ścian i podłóg, czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności.
Dodatkowo badane są również tak ważne dla mieszkańców parametry wewnątrz budynku, jak jakość powietrza w budynku: stężenie CO2, temperatura, wilgotność, punkt rosy, pyły: PM10, PM 2,5, formaldehydy.
– Spodziewanym efektem badań będzie dostarczenie wiedzy, która pozwoli na podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ulepszenia izolacji mieszkań i domów, zwiększenia wydajności ogrzewania, co ostatecznie przełoży się na oszczędności w domowych budżetach mieszkańców – zapowiada Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Tegoroczna edycja zakłada przebadanie 120 budynków wielorodzinnych położonych na terenie Gdyni.
Realizowana jest w partnerstwie z PGE Energia Ciepła S.A. i OPEC Sp. z o.o.
Badania przeprowadzane będą zimą, od listopada 2020 do końca lutego 2021 roku.