1422 (1122) 2020-09-11 - 2020-09-17

Woda spełnia wymogi

Jak wynika z badań Pomorskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej woda w rejonie ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej spełnia wymogi sanitarne. Próbki pobrano 4 września – dzień po prognozowanym dotarciu zanieczyszczeń w te okolice. Jakość wody monitorowana jest codziennie.
Ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wód Zatoki Gdańskiej związane jest z awarią warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”. 29 sierpnia uszkodzeniu uległ kolektor ścieków, czego następstwem był awaryjny zrzut nieoczyszczonych ścieków do Wisły.
Od momentu awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka” stan jakości wody w Wiśle i Zatoce Gdańskiej jest stale monitorowany przez Pomorską Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku.
WSSE na bieżąco powiadamia o ewentualnych zmianach jakości wody w Wiśle lub Zatoce Gdańskiej. Informacje na ten temat można znaleźć również na stronie gdynia.pl.