1422 (1122) 2020-09-11 - 2020-09-17

Zapisy do...

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) prowadzi nabór (2020/2021) na następujące kierunki kształcenia: technik masażysta, higienistka stomatologiczna lub stomatologiczna, technik usług kosmetycznych, opiekun/ka dziecięca lub medyczna, terapeuta zajęciowy, opiekunka środowiskowa, technik sterylizacji medycznej. Organizowane są również kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) tel. 58 620 81 17, mail: sekretariat@msz.vti.pl.
Strona: www.wzspgdynia.pl.

ikona