UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1422 (1122) 2020-09-11 - 2020-09-17

Zmiany w Inspektoracie Nadzoru Budowalnego

Prezydent miasta, Wojciech Szczurek, powołał nowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni. Joanna Nowacka-Kowalska swoją funkcję zaczęła sprawować 26 sierpnia 2020 r.

Joanna Nowacka-Kowalska zastąpiła Witolda Barańskiego, który po 17 latach przeszedł na emeryturę. Nowacka-Kowalska posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz cenne doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku i w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni, na stanowisku starszego inspektora nadzoru budowlanego.
Joanna Nowacka-Kowalska z wykształcenia jest magistrem inżynierem budownictwa. Ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.