1424 (1124) 2020-09-25 - 2020-10-01

Decyzja o lokalizacji SP nr 26 w Gdyni

Konsultacje w sprawie wyboru docelowej lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni zmierzają do końca. Po Radzie Dzielnicy Działki Leśne, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców swoją opinię przekazali teraz nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. W związku z wyborem przez wszystkie strony konsultacji lokalizacji przy ul. Tatrzańskiej 40, wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz zapowiada złożenie stosownej uchwały podczas październikowej sesji Rady Miasta.


W głosowaniu, które odbyło się 14 września 2020 w Szkole Podstawowej nr 26, w konsultacjach dotyczących przyszłości placówki wypowiedziała się kadra pedagogiczna oraz pracownicy szkoły. Wśród 51 głosujących nauczycieli, 31 poparło wybór ul. Tatrzańskiej 40 jako docelowej lokalizacji szkoły, a 20 osób obiekt przy ul. Wolności 25.

Swoją opinię wyrazili także pracownicy administracji i obsługi placówki. Wśród 27 osób, aż 19 wskazało ul. Tatrzańską, a 7 osób ul. Wolności. Jeden głos był nieważny.

Wcześniej obiekt przy ul. Tatrzańskiej 40 wskazały również Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Rada Dzielnicy Działki Leśne.

- Ideą prowadzenia konsultacji jest pozyskanie opinii różnych osób na temat planowanych rozwiązań. Od samego początku nie mieliśmy wątpliwości, że włączenie w proces decyzyjny mieszkańców dzielnicy, rodziców, nauczycieli, kadry szkoły, jak i samych uczniów, to konieczność, by decyzja była najlepsza, nawet jeżeli miały temu towarzyszyć duże emocje. Zbliżamy się do końca procesu konsultacji wyznaczonego do 30 września i decyzja może być już tylko jedna. Zgodnie z moją deklaracją, podczas październikowej Rady Miasta Gdyni złożę projekt uchwały o wyborze lokalizacji przy ul. Tatrzańskiej 40. Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym osobom za tak liczny udział w procesie konsultacji. Jestem przekonany, że dziś możemy wspólnie uznać, że wyboru miejsca działania placówki dokonano po prezentacji różnych punktów widzenia, a przed Szkołą Podstawową nr 26 rysuje się piękna przyszłość, znaczona kolejnymi sukcesami jej uczniów i absolwentów - - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Czego dotyczą konsultacje w SP 26?


Celem konsultacji jest wybór jednej z dwóch obecnych lokalizacji szkoły - ul. Tatrzańskiej 40 oraz ul. Wolności 25. Od kilku miesięcy trwają rozmowy z udziałem uczniów, rodziców uczniów, radnych dzielnicy, dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły. W dialog zaangażowanych jest również wielu mieszkańców Działek Leśnych, dzielnicy małej, lecz bardzo dumnej z swojego historycznego charakteru i niezwykłej, kameralnej atmosfery.

Konsultacje kilkukrotnie przedłużano, ostatecznie miały potrwać do 30 września. Trwająca dyskusja miała przesądzić o wyborze, pod którym adresem szkoła będzie dalej funkcjonować i się rozwijać.

Analizowane były trzy warianty dotyczące funkcjonowania szkoły. Pierwszy zakładał utrzymanie szkoły w dwóch budynkach. Rozwiązanie to zostało odrzucone przez niemalże wszystkie osoby zaangażowane w dotychczasowy proces konsultacji. Drugi wariant zakładał zlokalizowanie placówki przy ul. Wolności 25, a trzeci lokalizację przy ul. Tatrzańskiej 40.