1424 (1124) 2020-09-25 - 2020-10-01

Konkurs Wiedzy o Turystyce

W związku z przypadająca 27 września 2020 r. XXX rocznicą Światowego Dnia Turystyki Rada ds. Młodzieży OM PTTK organizuje 30 września Konkurs Wiedzy o Turystyce.


Eliminacje miejskie odbędą się 30 września w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 29) o godz. 13.15 dla uczniów szkół podstawowych i o godz. 13.45 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dyrekcje szkół proszone są o oddelegowanie po jednym przedstawicielu szkoły na ww. konkurs.
Zgłoszenie udziału w konkursie do 28 września mailowo: morskipttk@wp.pl lub pod nr. tel. 501 446 410.

W związku z pandemią COVID-19 każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zakazów ogłoszonych przez służby sanitarno-epidemiologiczne. We własnym zakresie każdy zaopatruje się w niezbędne środki ochrony oraz przestrzega zasad wynikających z panującej sytuacji. Uczniowie biorą udział w konkursie pod warunkiem stosowania się do panujących ograniczeń a także pod opieką wychowawców lub rodziców.