1424 (1124) 2020-09-25 - 2020-10-01

Na ul. Atlasa praca wre

Trwają intensywne prace budowlane na kameralnej ulicy Atlasa. To kolejna ulica na Chwarznie - Wiczlinie, która zostanie nowocześnie przebudowana. Firma MTM S.A. właśnie rozpoczęła następny etap robót w tej lokalizacji. Wykonano już 80% robót związanych z instalacją sieci kanalizacji deszczowej. Podniesie ona poziom bezpieczeństwa mieszkańców, którzy nie będą musieli obawiać się zalania swoich posesji podczas nawalnych deszczów.


- W ramach tej prawie milionowej inwestycji na ulicy Atlasa powstanie kanalizacja deszczowa, energooszczędne oświetlenie LED, nowa nawierzchnia, mała architektura i estetyczna zieleń. Prace budowlane przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Tak więc jeszcze jesienią tego roku mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z kompleksowo wyremontowanej ulicy – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.


Za realizację przebudowy odpowiedzialna jest gdyńska firma MTM S.A.W pierwszej fazie prac wykonała już najbardziej wymagające roboty, związane z budową kanalizacji deszczowej. Przyłącza wodociągowe, które kolidowały z zaprojektowaną siecią kanalizacji deszczowej, zostały przebudowane. Ukończono też rozbudowę kanalizacji sanitarnej.

- Prace przy ul. Atlasa i Artemidy poza elementami estetycznymi zapewnią przede wszystkim zabezpieczenie przed deszczami nawalnymi. W rozmowach mieszkańcami najczęściej pojawiały się kwestie związane z problemami, które sprawiają właśnie opady i roztopy. Głęboko wierzę, że dzięki zaangażowaniu środków i sprawnej pracy wykonawcy obecny sezon jesienno-zimowy zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo i zdecydowanie większy komfort każdego dnia – mówi Jakub Ubych, radny miasta.

Zgodnie z dokumentacją projektową na ul. Atlasa zaplanowano:
  • wykonanie kanału deszczowego o długości 283 metrów
  • zmodernizowanie 331 metrów linii kabli oświetleniowych
  • ułożenie ok. 2 000 m2 nowej nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej kostki brukowej
  • odtworzenie ok. 300 m2 nawierzchni jezdni z płyt betonowych ażurowych
  • zamontowanie 8 nowych słupów latarni
  • zasianie trawnika o pow. ponad 300 m2
  • postawienie 6 przysiadaków
  • ustawienie nowego oznakowania pionowego i poziomego

- W tym tygodniu rozpoczęliśmy przebudowę oświetlenia i układu drogowego. Dotychczasowa nawierzchnia z wielootworowych płyt betonowych uległa degradacji. Głównie ze względu na brak podbudowy i zalegające niżej gliny. Dlatego usuniemy grunty gliniaste, a w ich miejsce ułożymy czterowarstwową konstrukcję nawierzchni, która zapewni mieszkańcom wieloletnie, bezpieczne użytkowanie – mówi Grzegorz Mrzygłocki, kierownik budowy z firmy MTM S.A.