1424 (1124) 2020-09-25 - 2020-10-01

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni od ul. Bema wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2703/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15 września 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 37 m² położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, oznaczonej jako część działki o numerze 880 obręb 0015 Grabówek, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00023856/0 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz Uniwersytetu Morskiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - rekreacja, zieleń.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 17 września 2020 r. do 8 października 2020 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej na ścianie budynku Urzędu Miasta, od strony parkingu przy ul. Bema, wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej lokal użytkowy o pow. 87,02 m2, położony przy ul. Morskiej 9-9A, przeznaczony do użyczenia na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wymieniona nieruchomość położona jest w obrębie Działki Leśne, na działkach nr 459, 464 i 465, objętych księgą wieczystą nr GD1Y/00013552/6, o łącznej powierzchni 1 148 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2710/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15.09.2020 r. został wywieszony na okres 21 dni: od 12.06.2020 r. do 3.07.2020 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego umocowanej do ściany budynku Urzędu Miasta Gdyni, od strony ul. Józefa Bema, przy miejscach parkingowych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym. Wymieniona nieruchomość oznaczona jest ewidencyjnie w obrębie 0010, Chylonia nr 974 obszaru 4731 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00006734/4.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2704/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.09.2020 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od dnia 16.09.2020r. do 7.10.2020 roku.

***

Prace konserwacyjne przy zabytkach

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni, właściciel nieruchomości położonej przy ul. H.Sienkiewicza 27 poszukuje wykonawcy prac polegających na renowacji oryginalnej drewnianej stolarki okiennej skrzynkowej i okna ogrodu zimowego.
Celem konserwatorskim jest przywrócenie oknom w maksymalnym stopniu wyglądu oraz wartości użytkowych z czasów bezpośrednio po wybudowaniu. Termin prac do 20.11.2020 r.
Specyfikację robót oraz bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 182 152 lub pod adresem mailowym mchmielewska8@wp.pl. Oferty należy skladać w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia w „Ratuszu” na adres mailowy mchmielewska8@wp.pl.

***

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego (ul. Kopernika 34) zatrudni od 1 października 2020 r. nauczyciela fizyki w pełnym wymiarze czasu pracy (18/18) i nauczyciela bibliotekarza w wymiarze ½ etatu (15/30).
Oferty pracy należy wysyłać na adres mailowy sekretariat@vilo.edu.gdynia.pl lub składać osobiście w sekretariacie szkolnym.

***

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (ul. Chwaszczyńska 26) zatrudni pracownika na stanowisku nauczyciela przedszkola w wymiarze pełnego etatu.
Szczegóły w BIP. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły.

***

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni zatrudni pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy od zaraz.
Zgłoszenia można złożyć osobiście na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni lub gdyńskim cmentarzu w Kosakowie albo przesłać na adres mailowy biuro@zck.pl.
Kontakt 58 660 89 50 lub 58 679 13 07

***

V Liceum Ogólnokształcące (ul. Dickmana 14) zatrudni sprzątaczki:
– w wymiarze 3/4 etatu, praca w godz. 14.00-20.00,
– w wymiarze 1/2 etatu, praca w godzinach 7.00-11.00.
CV można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 lub na adres mailowy: liceumv@wp.pl.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 625 04 86.