Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji. Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji.
1424 (1124) 2020-09-25 - 2020-10-01

Projekt „Innowacje na ludzką miarę”

Poszukiwane są osoby chętne do udziału w drugiej edycji projektu „Innowacje na ludzką miarę”, na lata 2020-2023.


Gdynia przy współpracy z Fundacją Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy prowadzi inkubator pomysłów by znaleźć rozwiązania, dzięki którym osoby, których życie z różnych powodów jest trudniejsze niż innych, będą mogły w sposób godny funkcjonować w swojej najbliższej społeczności i szerzej - w społeczeństwie.

Może chodzić o integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już doświadczających wykluczenia, ułatwienie dostępu do usług społecznych czy wzmocnienie i uruchomienie potencjału grup samopomocowych.
Inkubator pomysłów czeka na osoby indywidualne, grupy nieformalne, przedstawicieli różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, podmiotów zainteresowanych tematem włączenia społecznego.

W pierwszym etapie w sposób szczególny oczekiwane są pomysły dotyczące działań służących włączeniu społecznemu, podejmowanych przez małe społeczności lokalne (np. mieszkańców osiedla, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, parafii). Chodzi o przedsięwzięcia, które łącząc lokalne zasoby mają potencjał na lepsze niż dotychczas wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem mieszkającym w najbliższej okolicy oraz zadbanie o to, by uczestniczyły w życiu swoich społeczności lokalnych.

Zgłoszone pomysły rozwijane będą w Inkubatorze pomysłów - w Gdyni i Warszawie. Zaplanowano dwa etapy. Pierwszy rozpoczął się 16 września i potrwa do 26 października. Przewidziano granty dla 52 prototypów innowacji (w wysokości średnio 40 tys. zł).
Szczegóły wydarzeń i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.inkubatorpomyslow.org.pl.

Na rozwijanie i upowszechnianie innowacji społecznych Gdynia pozyskała ponad milion złotych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Logo Funduszy Europejskich, Inkubatora Pomysłów, Europejskiego Funduszu Społecznego