1424 (1124) 2020-09-25 - 2020-10-01

Przed nami XXII Sesja Rady Miasta Gdyni

30 września o godz. 12.00 w sali C Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (al. Zwycięstwa 96/98) odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Gdyni.


Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok;
 • zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020-2034;
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości wpopulacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2020-2021”;
 • zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji służących do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania;
 • zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody;
 • likwidacji ośrodka wsparcia Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni;
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Miasta Gdyni;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej (0,02 ha);
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej (0,08 ha);– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Sępiej;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Świętojańskiej;
 • odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni w rejonie ul. Sienkiewicza 23 i Sędzickiego;
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 500 m² położonej w Gdyni przy ul. Rybaków;
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 248 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków;
 • zmiany nazwy części ulicy Benedykta Porożyńskiego w Gdyni.
Szczegóły na bip.um.gdynia.pl.

ikona