1424 (1124) 2020-09-25 - 2020-10-01

Przystań Śmidowicza 49 już działa!

Przystań Śmidowicza 49 oficjalnie zainaugurowała działalność. Nowoczesna, przestronna i w pełni dostępna placówka jest kolejną w sieci rozwijanej w Gdyni. Jednak jako pierwsza łączy tak wiele funkcji, z których korzystać mogą mieszkańcy. Od środy, 23 września, działają m.in. punkt informacyjny Gdyńskiego Centrum Kontaktu, dzielnicowy ośrodek pomocy społecznej oraz miejski klub seniora.


– Powstanie Przystani Śmidowicza 49 jest efektem realizowania przez gdyński samorząd dwóch ważnych projektów. Pierwszy z nich to, prowadzona od 1997 roku, rewitalizacja sześciu obszarów w Gdyni – wśród nich jest Oksywie. Drugi projekt zakłada tworzenie w naszym mieście Przystani, czyli miejsc dających okazje do sąsiedzkich spotkań i aktywności, w których można także uzyskać szeroko pojęte wsparcie. Gdy tworząc Gminny Program Rewitalizacji, pytaliśmy mieszkańców Oksywia, jakich zmian w dzielnicy oczekują, często mówili, że brak im miejsca, które dawałoby okazję do integracji, do scalenia w jeden organizm dzielnicy, którą naturalne położenie dzieli na część „górną” i „dolną”. Mówili, że się nie znają, że nie wiedzą co słychać u sąsiadów z innych rejonów Oksywia. A chcieliby. Jednym z celów rewitalizacji jest właśnie budowanie w lokalnych społecznościach więzi i poczucia dumy z małej ojczyzny, jaką dla wielu jest dzielnica zamieszkania. Przystań, na której potrzeby samorząd przekazał budynek po dawnej szkole, jest miejscem, gdzie ta społeczna zmiana będzie mogła się zaczynać. W jej wspieranie już teraz angażuje się szereg partnerów, którzy rozwijają działalność przy ul. Śmidowicza 49 - – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


Już same liczby robią wrażenie. Cztery kondygnacje, ok. 3100 metrów kwadratowych powierzchni budynku (po przebudowie i rozbudowie) i prawie 5,5 tys. metrów kwadratowych działki. W budynku swoje nowe siedziby znalazły Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2, Miejski Klub Seniora „Północ”, SPOT Światłowcy - Placówka Wsparcia Rodziny i Dziecka, punkt informacyjny Gdyńskiego Centrum Kontaktu oraz Centrum Sąsiedzkie. Na otoczonym zielenią dziedzińcu są urządzenia sportowe i rekreacyjne, miejsce do spokojnego wypoczynku i ogród społeczny. Przystań Śmidowicza 49 na Oksywiu, na której potrzeby przebudowano i rozbudowano dawną siedzibę Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49, świadczy mieszkańcom dzielnic północnych wsparcie. Stwarza też możliwości do podnoszenia kompetencji w ramach realizowanych tu projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

Decyzja o przekazaniu, przez samorząd, budynku szkoły na potrzeby centrum sąsiedzkiego zapadła w drugiej połowie 2016 roku. Jego powstanie „przypieczętowało” umieszczenie inwestycji wśród zadań dla Oksywia przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Rada Miasta Gdyni przyjęła go w marcu 2017 r.)

– Pozyskanie, na rewitalizację Oksywia, dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pozwoliło nam myśleć o tej nowej placówce szeroko, by w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje budynek, który miała zająć. Podczas spotkań, jakie prowadziliśmy z mieszkańcami na etapie konsultacji GPR, dość precyzyjnie wskazywali oni, jakich funkcji by od takiego miejsca oczekiwali. Z drugiej strony należało wziąć pod uwagę specyfikę pracy instytucji i organizacji wsparcia, których działalność przy ul.Śmidowicza 49 zaplanowaliśmy. Przystań Śmidowicza 49, którą dziś udostępniamy, powstała w toku długich rozmów, wielu spotkań warsztatowych i pracy projektantów, którzy te wskazania wzięli pod uwagę. Miejsca takie jak to, łączące funkcje wspierające i aktywizujące, nie mogą powstawać w oderwaniu od potrzeb użytkowników, bo to mieszkańcy są ich faktycznymi gospodarzami. Każdy, bez wyjątku, musi czuć się tu komfortowo. Musi czuć się u siebie – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.


Przystań Śmidowicza 49 jest w pełni dostosowana do potrzeb wszystkich użytkowników. Przy trzech wejściach do budynku powstały rampy dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Wewnątrz wybudowano szyb dla windy umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji. Z myślą o osobach słabowidzących i niewidomych pojawił się system specjalnych nawierzchni, pozwalających orientować się w terenie (zarówno na zewnątrz, jak i w środku budynku). Co więcej, cały system identyfikacji pomieszczeń – w tym np. ich numeracja – jest wykonana alfabetem Braille’a. Przed pomieszczeniami sanitarnymi umieszczono ich plany tyflograficzne. Natomiast same toalety dostosowano w sposób ponadnormatywny, by osoby z niepełnosprawnościami nie miały najmniejszego problemu np. z manewrowaniem wózkiem, oraz wyposażono w system przyzywowy.

W każdym pomieszczeniu z nagłośnieniem oraz w recepcji Przystani zainstalowano redukujące szumy pętle induktofoniczne. To duże udogodnienie dla osób korzystających z aparatów poprawiających słuch.

Otwarta 22 września Przystań Śmidowicza 49 na Oksywiu nie jest pierwszym tego typu miejscem w Gdyni, ale jako jedyna łączy sobie tak wiele funkcji. Działają tu bowiem Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2, Miejski Klub Seniora „Północ”, placówka wsparcia dziennego dzieci i młodzieży prowadzona przez Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop Światłowcy w ramach sieci SPOT oraz Centrum Sąsiedzkie. W Przystani Śmidowicza 49, jako w jedynej w Gdyni, jest też sala gimnastyczna.

O tym, jak będzie wyglądał budynek po przebudowie – wcześniej działał tu Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu – zdecydowali jego przyszli użytkownicy (przedstawiciele instytucji, znający potrzeby swoich odbiorców) podczas spotkań warsztatowych, które odbyły się przed etapem projektowania. O swoich oczekiwaniach mówili mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Projektant był zobowiązany uwzględnić wskazania wypracowane podczas warsztatów.

Efekt? Budynek przyjazny wszystkim użytkownikom, bo w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Urządzono w nim pracownie (plastyczna, krawiecka), jest siłownia i wspólna kuchnia. Na przestronnym, zielonym dziedzińcu rozwijać się ogród społeczny, będzie są urządzenia sportowe i rekreacyjne oraz przestrzeń do spokojnego odpoczynku.

Sytuacja epidemiczna sprawia, że w najbliższych kilkunastu tygodniach Przystań Śmidowicza 49 będzie działać z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa i w reżimie sanitarnym. Funkcja sąsiedzka, czyli wydarzenia o charakterze integracyjnym, międzypokoleniowym jest tymczasowo zawieszona; kontynuowane będą jednak działania dla mieszkańców w ramach projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym.

Dla wszystkich otwarty jest dziedziniec Przystani. Można korzystać ze znajdujących się tu urządzeń sportowych i rekreacyjnych (to m.in. boisko z bramkokoszami, ścianka wspinaczkowa, urządzenia cross-fit, siłownia zewnętrzna.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W Przystani mieszkańcy znajdą:
 • Punkt informacyjny Gdyńskiego Centrum Kontaktu
  Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Mieszkańcy mogą tu uzyskać w pomoc przy szeregu urzędowych tematów, m.in. miejscu załatwienia danej sprawy, wymaganych dokumentach; sposobie załatwienia sprawy. Tu będzie też można uzyskać pomoc przy założeniu profilu zaufanego czy konta mieszkańca, które umożliwia szybką rejestrację spotkań w urzędzie. Przyjmowane będą również wnioski o kartę mieszkańca. Tam też wydawane zostaną już gotowe karty. W Przystani Śmidowicza znajdzie się także tzw. wrzutnia na dokumenty, poprzez którą mieszkańcy będą mogli dostarczyć do miejskich urzędników wszelkie wnioski, podania i pisma.
  - Zależy nam, by mieszkańcy Gdyni mieli jak najłatwiejszy dostęp do urzędu i mogli załatwiać sprawy na wiele sposobów: szybko i sprawnie. Temu właśnie służy otwarcie kolejnego punktu informacyjnego, wraz z wrzutnią dokumentów – tłumaczy Rafał Klajnert, sekretarz miasta i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.
 • Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2
  Godziny pracy: 7.45-15.45. Preferowany kontakt tel. 58 625 17 49 i 58 625 96 46. Spotkania w biurze do 30 minut, z zachowaniem dystansu społecznego do 1,5 metra.
 • Miejski Klub Seniora „Północ”
  Godziny pracy: 8.00-16.00 (kawiarenka czynna pon.-pt. 9.00-15.00 za wyjątkiem dni, w których odbywać będą się wycieczki lub wyjścia w plener).
  Wstęp do kawiarenki mają osoby powyżej 55. roku życia, może przebywać w niej równocześnie 10 osób.
 • Centrum Sąsiedzkie
  Tymczasowo, ze względu na sytuację epidemiczną, działa w reżimie sanitarnym i tylko w zakresie realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (m.in. Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia”, Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizacji, Innowacje na ludzką miarę (inkubator innowacji) czy Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni)
 • * SPOT Światłowcy Rodziny i Dziecka
  Działa w godzinach popołudniowych według harmonogramu dostosowanego do planów lekcyjnych dzieci. Zapisy w godz. 13.00-19.00 pod nr. tel. 506 052 656 (możliwe spotkanie przed południem po uprzednim ustaleniu).