1425 (1125) 2020-10-02 - 2020-10-15

Jest deklaracja ws. farm wiatrowych na Bałtyku

Pomorskie samorządy, uczelnie, spółki i organizacje będą razem tworzyć dobre warunki dla morskiej energetyki wiatrowej. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisano deklarację, na mocy której powstanie Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Jednym z sygnatariuszy deklaracji jest Gdynia.

Wspólnymi siłami Pomorze będzie wspierać rozwój energetyki wiatrowej na Bałtyku. To strategiczny kierunek transformacji polskiej energetyki, który daje całemu regionowi szansę na nowe miejsca pracy, wdrażanie innowacji i szeroko rozumiany wzrost gospodarczy. Z inicjatywą utworzenia organu, który sformalizuje współpracę na rzecz farm wiatrowych wystąpiła spółka Rumia Invest Park.
25 września w Urzędzie Marszałkowskim podpisano deklarację, której bezpośrednim efektem jest utworzenie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Pod deklaracją podpisali się przedstawiciele ponad dwudziestu samorządów, uczelni, spółek i instytucji z całego regionu, w tym także Gdynia. Miasto reprezentowała wiceprezydent ds. gospodarki, Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Działalność platformy, jak zapisano w deklaracji, będzie opierać się na kilku podstawowych filarach, którymi są: wspieranie pomorskich przedsiębiorców w inwestycjach z tego zakresu, rozwijanie kontaktów gospodarczych, przygotowanie odpowiednich kadr, wykorzystywanie lokalnego potencjału badawczo-rozwojowego, działania informacyjne i wspólne budowanie świadomości społecznej. Będzie to podstawa pod stworzenie dobrych warunków dla budowy i rozwoju farm wiatrowych na Pomorzu.

ikona