1425 (1125) 2020-10-02 - 2020-10-15

Oddaj krew

8 października odbędzie się ambulansowa zbiórka krwi pod hasłem „Pracownicy magistratu krew oddają – gdynian również zapraszają”.
Krwiobus zaparkuje na placu Wolnej Polski vis a vis Urzędu Miasta Gdyni w godz. 9.00-13.00.

ikona